Vreemde taal leren in bed

nb49-slapen-bij-vreemde-taal-leren

Wil je een vreemde taal leren? Doe dit dan voordat je gaat slapen. Het slapen zorgt ervoor dat je de taal beter kunt onthouden.

Duolingo, een app waarmee je vreemde talen kunt leren, heeft onderzoek gedaan naar het beste tijdstip om dit te doen. Het onderzoek is gebaseerd op een eerder onderzoek uit 2016. Hierbij zijn veertig deelnemers onderzocht die in twee groepen werden verdeeld. De ene groep kreeg de stof in de ochtend te zien en moest in de avond een test doen. De anderen kregen de stof te zien voordat ze naar bed gingen en moesten de test in de ochtend maken. De tweede groep had de stof beter onthouden.

Vervolgens heeft Duolingo gekeken of dit ook geldt voor hun appgebruikers. Voor hun onderzoek verdeelden ze de gebruikers in veertien groepen, gebaseerd op het tijdstip wanneer ze de app gebruiken. De groep die de app gebruikte rondom bedtijd scoorde 52,9 procent hoger dan de gemiddelde gebruiker. Mensen die geen vaste routine hebben in het gebruiken van de Duolingo-app, hebben duidelijk een kleinere kans om te onthouden wat zij hebben geleerd. De slechts presterende groep zijn de mensen die de app alleen op werkdagen gebruiken en in het weekend niets doen.

Het blijkt dus belangrijk om met regelmaat te oefenen en te slapen tussen verschillende sessies. Zo ben je het meest efficiënt aan het leren en bereik je het beste resultaat. Dit geldt overigens niet alleen voor het leren met de Duolingo-app, maar voor het leren van een vreemde taal in het algemeen. (Bron/Beeld: iCulture.)

Meer over