Succes groothandel hapert

Het afgelopen decennium groeide de Nederlandse groothandel sterker dan andere sectoren. Sinds enkele jaren hapert de vooruitgang. Vorig jaar daalde de omzet en toegevoegde waarde voor het tweede jaar op rij. Dit was deels te wijten aan lagere vraag door moeilijke economische omstandigheden, maar bedrijven hebben ook moeite om de marge op peil te houden. Groothandels zijn vaak full-service- providers geworden, maar slagen er niet altijd in om hier een prijskaartje aan te hangen. Ook neemt de concurrentie van logistiek dienstverleners en retailers toe. Om terug op koers te komen staan groothandels bij uitstek nu voor de uitdaging om innovatie een nieuwe impuls te geven. Dit blijkt uit onderzoek van ING Economisch Bureau. De groothandel heeft een reputatie als innovatieve sector. Terwijl de aandacht hiervoor door economische tegenslag enigszins is verslapt, vraagt de huidige tijd juist om scherpte. Toenemende digitalisering en de mogelijkheden van internet zijn de belangrijkste aanknopingspunten voor vernieuwing in groothandels. In het bijzonder voor handelsbedrijven met grote aantallen transacties en omvangrijke omzetvolumes is ICT succesbepalend. Met de groeiende invloed van internet en de commerciële mogelijkheden van ‘data analytics’ (big data) dient zich een nieuwe fase van vooruitgang aan voor de groothandel. Dit beperkt zich niet alleen tot de handel in consumentenproducten, maar is ook relevant voor groothandels in grondstoffen of halffabricaten. Met intensivering van ICT kunnen groothandels een flinke stap zetten om terug te keren naar het groeipad. Naast het nemen van betere beslissingen en het signaleren van kansen, biedt dit mogelijkheden voor verdere efficiëntieverbetering. Dit gaat gepaard met organisatorische vernieuwing en samenwerking met ketenpartners.