Pijn woonboulevards ‘nog niet groot genoeg’

Woonboulevard

Het gaat niet goed met de woonboulevards in Nederland. Er is veel te veel gebouwd in de eerste jaren van het millennium en de wereldwijde crisis gedurende de afgelopen vijf jaar heeft weer eens laten zien hoe conjunctuurgevoelig de woonbranche is. Een interviewronde belicht het overschot en de toekomstige behoefte. Hamvraag is of het beleidsmatig kan worden opgelost. Dat valt te betwijfelen. De leegstand moet eerst toenemen, want ‘de pijn is nog niet groot genoeg’. Dat blijkt uit onderzoek van Dion Kooijman, verbonden aan de TU Delft. Hij deed onderzoek naar de houdbaarheid van woonboulevards. Het hele artikel is deze vrijdag te lezen in Meubel 19. Geen abonnee? Geen nood. Kijk hier voor informatie over abonnementen.