Nieuw loongebouw in Meubel-CAO

02-12-2021
CBM is van mening dat dit resultaat bijdraagt aan de aantrekkelijkheid van het werken in
CBM is van mening dat dit resultaat bijdraagt aan de aantrekkelijkheid van het werken in

Op 25 november 2021 is met de vakbonden een onderhandelingsresultaat voor een cao van 2 jaar gesloten. Vakbonden zullen dit ter goedkeuring aan hun achterban voorleggen.

CBM is van mening dat dit resultaat bijdraagt aan de aantrekkelijkheid van het werken in
CBM is van mening dat dit resultaat bijdraagt aan de aantrekkelijkheid van het werken in

CBM is van mening dat dit resultaat bijdraagt aan de aantrekkelijkheid van het werken in onze mooie sector. Ook biedt het zekerheid en rust op de langere termijn op het gebied van loonkosten.

De belangrijkste arbeidsvoorwaardelijke thema’s blijven voor Koninklijke CBM een verantwoord en concurrerend beloningsbeleid, betaalbare flexibiliteit en duurzame inzetbaarheid.

Met name op het eerste en laatste thema zijn voor de komende 2 jaar afspraken gemaakt, maar ook betaalbare flexibiliteit blijft nadrukkelijk op de agenda van het overleg van sociale partners staan in de komende periode.

De afspraken kort samengevat:

* Een cao met een looptijd van 24 maanden van 1 januari 2022 tot en met 31 december 2023.

* Gedurende deze looptijd worden de daadwerkelijk betaalde lonen en de lonen in de loonschalen op 1 februari 2022 met 3% en op 1 januari 2023 met 3,25% verhoogd.

* Met ingang van 1 januari 2022 wordt een nieuw minimum functie- en loongebouw ingevoerd op basis van de ORBA-systematiek. Aan de functiegroep A t/m E worden F en G toegevoegd.

* Met ingang van 1 januari dient iedere werknemer conform het functiegebouw ingedeeld te worden op basis van ervaringsjaren in de bovengelegen trede in de van toepassing zijnde functiegroep. Werknemers kunnen er bij de toepassing van de vernieuwde loontabellen in loon niet op achteruitgaan.

* De bepalingen uit de cao zijn niet van toepassing op werknemers die de AOW-gerechtigde leeftijd hebben bereikt.

* Ter bevordering van de gezondheid is het verplicht elke 3 jaar een uitgebreid medisch onderzoek (PMO) met de mogelijkheid voor fysieke check, aan te bieden aan werknemers.

* De werknemer ontvangt een onbelaste thuiswerkvergoeding van € 2,- per thuis gewerkte dag.