Meubelmakers en interieurbouwers aan de slag met duurzame inzetbaarheid

31-05-2021
Meubelmakers en interieurbouwers aan de slag met duurzame inzetbaarheid

Mede dankzij het project ‘Schaven aan jouw toekomst’ hebben interieurbouwers en meubelmakers het welzijn van hun medewerkers steeds scherper op het netvlies staan. Miranda Oosdijk, een van de adviseurs duurzame inzetbaarheid bij Koninklijke CBM, ondersteunde het afgelopen jaar veel bedrijven in het gezonder en wendbaarder maken van hun organisatie. Zo werd bijvoorbeeld bij Ideko Interieurbouw de onderlinge communicatie en samenwerking tussen medewerkers verbeterd door middel van een speciale DISC-workshop.
Meubelmakers en interieurbouwers aan de slag met duurzame inzetbaarheid
Het project ‘Schaven aan jouw toekomst’ is een samenwerking tussen werknemersorganisaties CNV Vakmensen en FNV, de brancheorganisatie CBM en Expertisecentrum Meubel. Miranda Oosdijk is sinds de start van het programma, in januari 2020, als adviseur verbonden aan CBM en bezoekt voortdurend leden om ze bij te staan in het verbeteren van de duurzame inzetbaarheid van medewerkers. Net als haar collega Anouk van Stipriaan.
“Vlak na het startsignaal van het programma sloeg de coronacrisis toe,” vertelt ze. “Desondanks mochten we bij veel bedrijven in het afgelopen jaar over de vloer komen, met inachtneming van de coronaregels. Gelukkig maar, want we willen graag ons gezicht laten zien onder leden en in de branche. Bovendien voer je veranderingen in beleid en organisatie niet zomaar even op afstand door. Corona toont het belang van gezond zijn en het in gesprek blijven met medewerkers nog eens extra duidelijk aan.”
 
Mogelijkheden
In het project ‘Schaven aan jouw toekomst’ staan gezondheid, vitaliteit, vakkennis, ontwikkeling en arbeidsomstandigheden centraal. Werknemers kunnen op schavenaanjouwtoekomst.nl gratis praktische tips en cursussen vinden over gezondheid, vakkennis, arbeidsomstandigheden en geldzaken. Dat is volgens Oosdijk van belang omdat vitale mensen beter in staat zijn om goed te presteren en voldoening uit hun werk te halen. “De pensioengerechtigde leeftijd wordt steeds hoger, dus kun je er beter voor zorgen dat het werken zo plezierig, uitdagend en interessant mogelijk is en blijft. We willen werknemers hierbij helpen, maar daarvoor is het ook nodig om werkgevers te helpen en hen ervan bewust te maken dat de gezondheid en ontwikkeling van mensen ook in hun belang is. Wij ondersteunen bedrijven zo optimaal mogelijk hierbij en kijken bijvoorbeeld of in de basis het arbobeleid op orde is. Ook kunnen bedrijven in de sector aan hun wettelijke verplichting voldoen door een preventief medisch onderzoek aan te bieden aan hun medewerkers, of wordt samen met werknemers naar hun loopbaanperspectief gekeken.”
 
Samenwerking en communicatie
Bij Ideko Interieurbouw hield Oosdijk onlangs een speciale DISC-workshop (zie kader). “De eigenaar van het bedrijf wilde graag de onderlinge samenwerking en communicatie tussen medewerkers verbeteren. Daarop kwam ik met het idee om een workshop op maat te organiseren, waarin werknemers inzicht kregen in hun eigen houding, gedrag en handelen. Overigens zonder hier een waardeoordeel aan te hangen. Het is geen kwestie van goed of slecht. Er ontstond veel openheid naar elkaar toe om dingen te vertellen. Met als resultaat dat meer onderling begrip is ontstaan, want ieder mens is nu eenmaal anders. Medewerkers zijn beter met elkaar gaan samenwerken.”
 
Dit wordt onderschreven door Martin Schipper, directeur van Ideko Interieurbouw: “Ik wilde bij mijn medewerkers een andere gedachtegang tot stand brengen, dat ze loskwamen van de werkvloer. De workshop was ideaal om een bepaald omslagpunt te bereiken. Collega’s deden aan zelfreflectie en stelden elkaar gericht vragen over hun persoonlijkheid en karakter. Dat leverde soms ook hilarische momenten op. Bijvoorbeeld omdat ze verrast waren over meningen van anderen over allerlei triviale dingen. Hierdoor hebben werknemers elkaar beter leren kennen. En het volgen van zo’n workshop is tenminste eens wat anders dan een doorsnee teambuildingsuitje.”
 
Ondersteuning op verschillende gebieden
Oosdijk merkt dat trainingen en cursussen van het project ‘Schaven aan jouw toekomst’ zeer goed worden ontvangen door interieurbouwers en dat er veel behoefte is aan ondersteuning op tal van gebieden. “Veel bedrijven worstelen met alle veranderingen die in deze vrij complexe tijd op hen afkomen,” legt ze uit. “Vergeet niet dat interieurbouwers zeer productiegericht en trots op hun werk zijn en niet zo bezig zijn met allerlei organisatieprocessen. Het verbeteren van de onderlinge communicatie, zoals bij Ideko Interieurbouw is gebeurd, is een onderwerp dat vaak terugkomt. Net als gezondheid op de werkvloer. Denk aan zaken als fysieke belastbaarheid, het stofvrij werken en het voorkomen van werkstress en stress als gevolg van een verkeerde werk-/privébalans. Het programma ‘Schaven aan jouw toekomst’ is tot nu toe zeer succesvol.”

Tekst: Ralf Pijnenburg

Meubelmakers en interieurbouwers aan de slag met duurzame inzetbaarheid
Meubelmakers en interieurbouwers aan de slag met duurzame inzetbaarheid