Meer dan alleen comfort

26-02-2020
Meer dan alleen comfort

Slimme elektronica, geïntegreerd in interieurs, staat niet meer alleen in dienst van het comfort van de gebruikers. Hoewel domotica in ruime mate wordt ingezet om dagelijkse voorkomende procedures aan te sturen, vervullen elektronische systemen in woningen en bedrijven inmiddels ook essentiëlere functies. 
Meer dan alleen comfort
Met de verruiming van de toepassingen neemt het aantal systemen toe dat de inzet van domotica mogelijk maakt. MoreSenz in Nijkerk heeft zich in deze technische materie gespecialiseerd. Het bedrijf maakt zich sterk om met zijn expertise optimaal tegemoet te komen aan specifieke opdrachten van zijn klanten. MoreSenz wijst op de veelzijdigheid van de systemen die het op diverse niveaus en naar een verscheidenheid aan wensen weet te installeren en in te richten. ‘Wij zien het als een vanzelfsprekendheid’, stelt Ben van de Bunt, ‘dat domotica in elke omgeving functioneert zoals de gebruiker dat wenst en ook van ons verwacht. Dat is bij elke opdracht ons uitgangspunt.’ Van de Bunt is eigenaar en directeur van MoreSenz. Niet alleen omdat opdrachtgevers dat van MoreSenz mogen verwachten, zegt hij. ‘Maar ook om omdat gebruikers in voorkomende gevallen in hoge mate afhankelijk kunnen zijn van de mogelijkheden die domotica te bieden heeft. Wij vinden dat we daar maximaal aan tegemoet dienen te komen.’

Voorzieningen
De inzet van elektronische systemen in en om het huis, draagt in hoge mate bij aan het wooncomfort. Systemen worden op een overzichtelijke en eenvoudige manier aangestuurd zonder dat de gebruiker daarvoor bij voorbaat tijds- of plaatsgebonden is. ‘Met behulp van een smartphone of tablet kunnen naar keuze op afstand voorzieningen in de woning worden geactiveerd. Voor consumenten is dat vaak de praktijk van alledag.’ Domotica kan ook worden bediend met behulp van schakelaars. ‘We maken voor onze projecten vaak gebruik van design schakelaars van Basalte waarin twee of vier knoppen zijn geclusterd. Elke knop staat voor een scene waar je op dat moment gebruik van wilt maken. Functies voor overdag, voor ’s avonds, alle verlichtingstaken, het in- of uitschakelen van audio, bijvoorbeeld, zijn op een praktische manier vanuit één schakelaar te bedienen.’

Hulpmiddelen
Domotica wordt inmiddels ook breder ingezet om de praktijk van alledag op een aangename manier te laten verlopen. MoreSenz heeft ervaring met het ontwerpen en installeren van systemen, met behulp waarvan het voor personen met een beperking mogelijk wordt om te kunnen blijven functioneren in de eigen woning. ‘De inzet van domotica kan voor gebruikers meer betekenen dan een verhoging van comfort en gemak. Voor personen die zich lastig kunnen bewegen of voor wie de inzet van hulpmiddelen een noodzaak is, kan domotica het verschil maken’, meent Van de Bunt. Hij wijst op de inspanning die MoreSenz heeft geleverd om een woning zodanig technisch te prepareren dat het voor de bewoner mogelijk werd om zelfstandig te kunnen blijven functioneren in de eigen omgeving. ‘De gevolgen van een spierziekte maakte het voor meneer zo goed als onmogelijk om zonder ondersteuning de voor een ander normale dagelijkse handelingen te kunnen verrichten. We zijn er in overleg in geslaagd om een systeem te ontwikkelen met een reeks van functies die het met elkaar mogelijk maken om maximale zelfstandigheid te laten zien. Het activeren van verlichting en verwarming, het open en sluiten van ramen, deuren en gordijnen en het bedienen van apparaten voor beeld en geluid, om enkele voorbeelden te noemen, werd met letterlijk een vingerbeweging in gang gezet.’

Praktisch nut
Het proces van overleg tot systeem tot installatie en het gemak van het geheel heeft de gebruiker het nodige aan comfort en praktisch nut gebracht. Volgens Van de Bunt laat de samenwerking rond dit specifieke project zien dat domotica zo gericht kan worden dat elke individu er mee uit de voeten kan. Of er wel of geen sprake is van een beperking is volgens hem in essentie niet van belang. ‘Waar zou je domotica voor willen gebruiken? Dat is de kernvraag. MoreSenz kan elke opdrachtgever helpen om met behulp van domotica een veiliger en comfortabeler huis te maken.’
Onderscheiding
De deskundigheid van MoreSenz reikt inmiddels ook tot de horeca. ‘Voor restaurant At Sea in Dronten hebben we een lichtconcept ontwikkeld dat kan worden bestuurd met behulp van domotica. Het management kreeg met dit concept de beschikking over een instrument waarmee het in een handomdraai licht en stemming in het restaurant op elkaar kan laten reageren. Van warme kleuren die de zaal laten aansluiten op een ontspannen sfeer met gasten die een leuke avond beleven tot een zakelijke insteek wanneer er een presentatie wordt gegeven, de belichting van de entourage is in hoge mate bepalend voor de uitstraling van je horecabedrijf.’ MoreSenz heeft zich met de lichtrealisatie in At Sea in Dronten overigens ook op een andere manier weten te onderscheiden. De onderneming werd voor dit project de Crestron Integration Award 2017 toegekend. De internationale jury, bestaande uit architecten en lichtexperts, beoordeelde het project als een ‘perfecte samensmelting van creativiteit en technologie’.

Meer dan alleen comfort
Meer dan alleen comfort
Meer dan alleen comfort
Meer dan alleen comfort