Industrie vreest omzetdaling

18-06-2021
Industrie vreest omzetdaling

Fabrikantenorganisatie CBM maakt elk half jaar een inventarisatie van hoe interieurbouwers en meubelfabrikanten zich met hun bedrijf over de laatste periode van zes maanden hebben ontwikkeld. En geeft het een impressie van hoe de achterban verwacht dat het de komende zes maanden met hun onderneming zal gaan. 
Industrie vreest omzetdaling
De feiten en verwachtingen worden halfjaarlijks genoteerd in de CBM conjunctuurmonitor. Afgelopen januari werd de sector gevraagd online een vragenlijst in te vullen met betrekking tot de laatste helft van 2020 en de eerste helft van 2021. De rapportage werd eind maart gepubliceerd.

CBM-directeur Kees Hoogendijk wijst in een inleiding op de peiling op het contrast tussen de twee onderzochte periodes. In de vorige conjunctuurmonitor, over de eerste helft van 2020, stond de uitbraak van de coronacrisis centraal. De eerste zes maanden van 2021 staan nog steeds in het teken van corona met behalve aandacht voor de volksgezondheid ook aandacht voor de effecten van de economische neergang. 

Hoogendijk ziet ‘het werk in onze branche in de tweede helft van 2020 weer redelijk aantrekken’. Belangrijkste oorzaak daarvoor, volgens hem, is de gestegen de aandacht voor vernieuwingen in in-en exterieurs van woningen. ‘Dit positieve effect zien we terug in de resultaten over de tweede helft van 2020.’ Hoogendijk stelt echter vast dat sinds het instellen van de avondklok en het sluiten van niet-essentiële winkels de situatie in de branche behoorlijk is verslechterd. ‘Dit effect is nog niet te zien in de gepresenteerde resultaten.’

Avondklok, winkelsluiting
De avondklok geldt sinds 23 januari 2021. De sluiting van niet-essentiële winkels werd afgekondigd per 15 december 2020. De monitor is gebaseerd op de uitkomsten van een online enquête, uitgezet onder de leden van CBM in januari 2021. Van de achterban heeft 28 procent op de vragen gereageerd. Het in een relatief korte periode samenvallen van de sluiting van een deel van de winkelstand, de afkondiging van de avondklok en de online vragenronde onder CBM’ers levert weinig vrolijkheid op voor wat betreft de vooruitzichten voor de korte termijn. 

Van de bedrijven zag 41 procent (29 procent, eerste helft 2020) over de tweede helft van het jaar de productiecapaciteit verbeteren. Ruim 25 procent van de fabrikanten nam het laatste half jaar medewerkers aan, over het eerste half jaar was dat met 16 procent beduidend minder. Het aantal ondernemers dat het laatste half jaar van 2020 in de ontwikkeling investeerde van het eigen bedrijf, steeg van 30 naar 41 procent. 

Gematigd optimisme
Onder specifiek interieurbouwers verwacht 15 procent (28 procent, verwachting eerste helft 2020) een daling van de omzet over de eerste zes maanden van 2021. Minder orders is voor 19 procent aan de orde, (27 procent, verwachting eerste helft 2020). Over het bedrijfsresultaat: 19 procent (27 procent, verwachting eerste helft 2020) houdt rekening met een lager bedrijfsresultaat over de eerste zes maanden van 2021. 

Geen hoge verwachtingen
Onder meubelfabrikanten verwacht 26 procent (9 procent, verwachting eerste helft 2020) een daling van de omzet over de eerste zes maanden van 2021. En 41 procent (12 procent, verwachting eerste helft 2020) houdt rekening met een daling van het aantal opdrachten. De verwachtingen over de ontwikkeling van het bedrijfsresultaat gelden in de kwalificatie van CBM als een ‘all time low’. Onder meubelfabrikanten houdt 38 procent (12 procent, verwachting eerste helft 2020) rekening met een verslechtering van het bedrijfsresultaat over de eerste helft van het huidige jaar. 

Toeleveranciers hebben door onderzoekers van CBM ook de vragenlijst toegestuurd gekregen. Voor deze categorie lijkt de pandemie ‘weinig effect’ op de omzet te hebben, stelt CBM. De cijferaars zien een groei van de omzet: van 35 procent in de tweede helft van 2018 naar 53 procent in de laatste zes maanden van 2020. De toeleverende industrie is gematigd optimistisch over de ontwikkeling gedurende de eerste helft van 2021. Ongeveer 25 procent (40 procent, verwachting eerste helft 2020) meent dat de omzet gaat groeien. Een vergelijkbaar percentage (32 procent, verwachting eerste helft 2020) houdt rekening met een verbetering van het bedrijfsresultaat.

Industrie vreest omzetdaling
Industrie vreest omzetdaling
Industrie vreest omzetdaling