Houtafval wordt grondstof voor de meubelindustrie

12-07-2023
Blijdschap bij deelnemende partijen in Wood Loop
Blijdschap bij deelnemende partijen in Wood Loop

Koninklijke CBM, Baars & Bloemhoff en Unilin Panels hebben met de ondertekening van een symbolische verklaring het keteninitiatief Wood Loop officieel van start laten gaan. De stichting Wood Loop heeft als doel om houtrestanten in te zamelen bij MKB-bedrijven in de interieurbouw en meubelindustrie. Van de restanten worden nieuwe platen gemaakt.

Blijdschap bij deelnemende partijen in Wood Loop
Blijdschap bij deelnemende partijen in Wood Loop

Deelnemende MKB-ondernemers dragen als zodanig bij aan het hergebruik van meer dan 100 kiloton houtrestanten per jaar. Dat leidt volgens partijen die zich achter Wood Loop opstellen tot jaarlijks een vermindering van 95.000 ton aan uitstoot van CO2. Het initiatief van Wood Loop komt van CBM, met materialenleverancier Baars & Bloemhoff en producent Unilin Panels als partners in het project. Na een reeks voorbereidingen werd in 2022 begonnen met een pilot.

Nederland moet in 2050 volledig circulair zijn. Op weg naar het einddoel moet er in 2030 al vijftig procent minder primaire grondstoffen worden gebruikt. De Nederlandse meubelsector verbruikt jaarlijks 635 kiloton aan hout. Hiervan gaat 18 procent tijdens het productieproces verloren in de vorm van zaagresten en houtstof. Eén op de zes nieuwe platen die verwerkt worden tijdens de productie van interieurs verdwijnt daarmee in de afvalbak. ‘Dit verlies moeten we als branche beperken’, aldus de drie partijen in een persverklaring. ‘Door samenwerking in de keten en het gebruik van Wood Loop kratten maken we beter gebruik van het bestaande vervoer van houtleveranciers en committeert de plaatleverancier zich aan de afname van de grondstof. Hierdoor verdwijnt hout uit de biomassaketel als brandstof. Wel zo transparant.’

Scheiden bij de bron

CBM, Baars & Bloemhoff en Unilin Panels menen dat de grootste winst is te behalen in de werkplaats van de meubelmaker of interieurbouwer door de houtresten bij de bron te scheiden. In herkenbare en speciaal ontwikkelde Wood Loop kratten sorteert de meubelmaker zelf het resthout. Hij weet wat erin mag en wat niet. De impact en het waarom zijn visueel afgebeeld op elke krat. Deelnemers betalen een prijs die niet hoger is dan dat ze nu aan een afvalverwerker betalen, maar de afvoer is nu wel aantoonbaar circulair.

Alles via één digitaal platform

Het digitale Wood Loop platform regelt alles en verbindt de meubelmaker met de houtleverancier en de producent. Een simpele scan van de QR-code bij een volle krat leidt direct tot een melding bij materialenleverancier Baars & Bloemhoff om de volle krat op te komen halen. Door een retourrit te combineren met een nieuwe levering plaatmateriaal worden veel minder kilometers gereden en wordt een grote CO2-besparing gerealiseerd. Alle kratten worden gewogen en gekoppeld aan het Wood Loop platform. Het systeem laat zien waar, hoeveel en wat voor houtresten in Nederland beschikbaar zijn voor hergebruik. Producent Unilin Panels haalt de grondstoffen op bij materialenleverancier Baars & Bloemhoff en kan dit weer inzetten voor de productie van nieuwe plaatmaterialen. Iedere deelnemer ziet op het eigen dashboard zijn bijdrage in CO2-besparing en ingezamelde massa grondstof. Zo heeft iedereen real-time inzicht.

Een positief rechtsoordeel

Normaal zijn houtrestanten die vrijkomen bij bedrijven gezien als ‘afval’ en kent de afvalwetgeving zijn er strenge regels. Het is wettelijk vastgelegd dat alleen een geregistreerde afvalverwerker met een VIHB-vergunning dit mag doen. Wood Loop heeft door zijn werkwijze vorige maand een positief oordeel gekregen van de omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied. Met deze einde-afval verklaring is het juridisch onderbouwd dat het grondstoffen betreft. ‘Een positieve ontwikkeling waarbij de omgevingsdienst oog heeft voor initiatieven die bijdragen aan de doelstelling voor een volledig circulaire economie in 2050’, aldus de persverklaring.

Lees ook: ReUse Alliance: ‘Op weg naar een duurzame meubelsector in 2030‘