Flinke stappen naar circulariteit

01-12-2021
Enkele mooie hoogtepunten en voorbeelden uit 2020:
Enkele mooie hoogtepunten en voorbeelden uit 2020:

Uit het Duurzaamheidsverslag 2020 dat Gispen publiceerde, een jaarverslag over de in 2020 behaalde resultaten en initiatieven op het gebied van circulair ondernemen, blijkt dat er flinke stappen zijn gezet.

Enkele mooie hoogtepunten en voorbeelden uit 2020:
Enkele mooie hoogtepunten en voorbeelden uit 2020:

Enkele mooie hoogtepunten en voorbeelden uit 2020:

- Toekenning van het PSO 30+ certificaat; de hoogst haalbare certificering op het gebied van sociaal ondernemen.

- Bij terugname van het product SEPP recyclet Gispen 97,17% van de gebruikte materialen.

- Uitreiking All-in werkgeversprijs voor inclusief ondernemerschap.

- Circulaire inrichting van het monumentale Stadhuis van Gemeente Hengelo

Zowel intern als extern streeft Gispen naar een verandering die past bij de ontwikkeling van het bedrijf én de huidige maatschappij. Enkele jaren geleden heeft Gispen een leidraad opgesteld voor de ambities in duurzaam ondernemen: ‘Gispen circulair 2025’. Op weg daar naartoe heeft Gispen ook in 2020 flinke stappen gezet.

Opdrachtgevers zoeken vooral naar de concretisering van duurzaamheid en circulariteit. Gispen heeft daar meerdere praktische antwoorden op. Zo nemen ze steeds vaker gebruikt meubilair van de klant in, om het na reparatie, herstoffering en/of aanpassing weer in te zetten bij de klant of elders. Met dat laatste komen ze ook tegemoet aan de toenemende vraag naar refurbished meubilair.