Daling producentenvertrouwen

daling

Het producentenvertrouwen industrie is in mei 2019 afgenomen, meldt het CBS. Het vertrouwen daalde van 6,7 in april naar 4,7 in mei. Hiermee heeft het producentenvertrouwen het laagste niveau bereikt sinds 2016.

Desondanks waren producenten uit de hout- en bouwmaterialenindustrie wel positiever dan een maand eerder. Het producentenvertrouwen in deze branche steeg van 10,7 naar 12. In andere sectoren, zoals in de textiel, kleding en leerindustrie, was sprake van een sterke daling. Zo daalde het vertrouwen van de textielproducenten van 16,4 naar 8,6. In de transportbranche hebben de pessimisten de overhand. Het producentenvertrouwen in deze industrie daalde van -3,9 naar -6,3. 

De producenten waren vooral minder positief over de verwachte bedrijvigheid en de orderportefeuille. Desondanks is het producentenvertrouwen over het algeheel nog wel positief. Er zijn meer ondernemers die verwachten dat de productie in de komende drie maanden zal toenemen dan ondernemers die hier negatief tegenover staan. Daarnaast wordt ook de orderpositie en de voorraad eindproduct over het algemeen als groot beschouwd. 

 

Thema's
Lees ook
Aantal faillissementen daalt

Aantal faillissementen daalt

Het aantal failliet verklaarde bedrijven is afgenomen, meldt het CBS. In mei zijn er 19 bedrijven minder failliet verklaard dan in april. Na een dalende trend van van 2013 tot 2018 wisselen perioden van stijgingen en dalingen in faillissementen elkaar nu af. In totaal werden er deze maand 259 bedrijven failliet verklaard. Het grootste aantal faillissementen...

Groei omzet groothandels

Groei omzet groothandels

Groothandels behaalden in het eerste kwartaal van 2019 ruim 3% meer omzet dan in dezelfde periode een jaar eerder, meldt het CBS. Ten opzichte van de laatste drie kwartalen van 2018 is de hoogte van de omzetgroei iets gedaald. Desondanks is er sinds het derde kwartaal van 2015 wel sprake van groei in deze sector. De omzet voor groothandels in Non-Food...

Omzet transportsector stijgt

Omzet transportsector stijgt

De omzet van de transportsector neemt in het eerste kwartaal van 2019 met 4,6% toe ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder, meldt het CBS. Vooral koeriersbedrijven zetten dit kwartaal meer om. Deze bedrijven behaalden een omzetgroei van 13,2%. Dit kwam vooral door de sterke groei van de internetverkopen. De omzet van het goederenwegvervoer...