Beursbezoekers staan te trappelen

#afbouw 22-05-2020
Beursbezoekers staan te trappelen

Een groot deel van de potentiële beursbezoekers staat te trappelen om na de zomer 'de vakbeurs' weer te bezoeken. Beursorganisator 54events deed onderzoek naar die animo en kwam op op 82% van de 1.627 respondenten. 
Beursbezoekers staan te trappelen
54events organiseert jaarlijks, als onderdeel van die Nationale Energie Week, gelijktijdig Vakbeurs Energie en de vakbeurzen PREFAB, Zero Emission| Ecomobiel en Industrial Heat & Power. Dit jaar komen daar de vakbeurzen RENOVATIE en MONUMENT bij, die aan het begin van dit voorjaar, vanwege de corona-uitbraak, van 12, 13 en 14 mei naar 6, 7 en 8 oktober werden verplaatst. Het onderzoek werd gedaan middels een enquête, verspreid onder iedereen die zich in 2018 of 2019 voor een bezoek aan van deze vakbeurzen aanmeldde. Overall gaf 73% van de zakelijke respondenten aan een bezoek aan ‘hun’ vakbeurs belangrijk of erg belangrijk te vinden voor hun bedrijfsvoering. Van de respondenten gaf 42% aan wel graag te zien, dat ‘bepaalde maatregelen’ worden getroffen. Van de 18% die aangaf de vakbeurs níet te zullen bezoeken, bracht 42% als reden naar voren ‘bezorgdheid om de eigen of andermans gezondheid’.
54events.nl