Impact maken met meubelstoffen

Textaafoam komt met het nieuwe merk Fabraa. Duurzaam geproduceerde meubelstoffen, waarvan de herkomst bekend is en het effect op het milieu op transparante wijze wordt verantwoord. ‘Hiermee plaatsen we duurzaamheid hoog op de agenda in de meubelindustrie.’

Een kleurenkaart van de stof Soil.
De stof Facet heeft 100% gerecyclede content.
Fabraa analyseert de levenscyclus van de producten.
Het Expericience Center van Fabraa/Textaafoam.

Aan het woord is sustainability manager Bart Smarius. Drie jaar geleden startte hij samen met Textaafoam de lijn Woven Bottles, een van de oplossingen voor het grote plastic-probleem. In plaats van gewone ingrediënten, worden voor deze meubelstoffenlijn gerecyclede plastic flessen gebruikt. Een Woven Bottles stof biedt hetzelfde comfort, dezelfde zachtheid en dezelfde degelijkheid als een conventionele stof. Toen Smarius destijds Woven Bottles onder de aandacht bracht van klanten, waren mensen nog niet bezig met duurzaamheid. Inmiddels merkt hij dat de duurzame productlijn enorm aanslaat.

‘Als ik nu een presentatie houd, hoef ik niemand meer te overtuigen van de meerwaarde van deze meubelstoffenlijn. In drie jaar tijd is duurzaamheid veel hoger op de agenda komen te staan van onze relaties. We krijgen nu zelfs al vragen van klanten over de omvang van de CO2-uitstoot van onze producten. Deze trend is niet tegen te houden. Ook op het gebied van wetgeving komt er veel op ons af de komende tijd. De verwachting is dat we in textielbranche vanaf 2025 verplicht worden om richting onze afnemers te communiceren welke milieu-impact onze producten hebben. We zullen dus met z’n allen transparanter moeten worden over onze productieprocessen. Met Fabraa zijn we daarop aan het voorsorteren.’

Stoffen met een geweten

Vandaar dat men besloot om met Fabraa een geheel nieuw merk in het leven te roepen, dat opereert naast Textaafoam. Het assortiment van Fabraa beschikt over stoffen met een geweten; op een verantwoorde manier gemaakt van gerecyclede materialen. ‘We hebben er bewust voor gekozen om dit nieuwe merk los te koppelen van Textaafoam’, verduidelijkt de sustainability manager. ‘We willen het produceren van onze duurzame meubelstoffenlijnen er niet zomaar even bij doen. Het gaat hier echt om een andere manier van denken en ontwikkelen. We willen duurzaamheid en circulariteit binnen de textiel- en meubelindustrie hoog op de agenda zetten.’

Analyseren van de levenscyclus

Fabraa brengt de impact in kaart. Allereerst door de levenscyclus van de producten te analyseren. Smarius: ‘Om tot duurzame producten te komen is het belangrijk om de juiste keuzes te maken. We hebben de gehele supply chain in kaart gebracht. Door dit te meten blijkt de productie van garens de meeste impact op het milieu te hebben. Daarom zijn we in de reis naar een circulair assortiment gestart met het verduurzamen van de garens. Daarnaast willen we bewustwording creëren onder gebruikers over de impact van onze producten op het milieu. Op labels zie je bijvoorbeeld terug hoeveel water je bespaart met onze producten ten opzichte van een conventionele stof. Daarnaast ondersteunen verschillende marketingservices en -trainingen onze relaties bij het overbrengen van het verhaal.’

De massa aanspreken

De massa bereiken; ook dat is voor Fabraa een manier om impact te creëren. Men streeft naar een optimale balans tussen prijs, kwaliteit en duurzaamheid. Dat gebeurt door duurzame innovaties in grote aantallen te produceren, waardoor de prijs zakt. Qua materialen worden behalve petflessen ook maskers, luiers en afgedankte kleding gebruikt. Fabraa geeft deze materialen letterlijk een tweede leven. Fabraa is transparant. Ze laten zien hoe een stof gemaakt wordt en wat de herkomst is. Ze meten de voetafdruk van de stoffen. De resultaten deelt men vervolgens op een eenvoudige manier, met behulp van begrijpelijke pictogrammen en grafieken. Dit is behoorlijk vooruitstrevend in de branche, zegt Smarius. ‘De meeste producenten van conventionele stoffen zijn nog niet gewend om transparant te zijn over hun eigen processen. Bij ons kan je makkelijk met behulp van een QR code op ons digitaal paspoort zien hoe onze stoffen zijn samengesteld. We laten een onafhankelijke derde partij de complete supply chain in kaart brengen. Dit doen we met behulp van het Global Recycled Standard certificaat. ‘

De groene transitie

De sustainability manager beschouwt het als een missie om met Fabraa een andere mindset te creëren in de textielbranche. ‘We maken deel uit van een van de meeste vervuilende sectoren in de maatschappij en willen onze verantwoordelijkheid nemen om de groene transitie in gang te zetten. Veel ondernemingen beseffen nog niet helemaal dat er wetgeving aan zit te komen die grote gevolgen heeft voor hun bedrijfsvoering. Denk bijvoorbeeld aan een uitgebreide producenten verantwoordelijkheid (UPV), die ons verantwoordelijk maakt voor de inzameling, hergebruik, recycling en afvalverwerking van onze producten. Voor regulier textiel en matrassen is men hier al erg ver mee. Het is een kwestie van tijd dat dit ook onze industrie gaat raken. Bij Textaafoam nemen we geen afwachtende houding aan. Met het duurzame merk Fabraa geven we het goede voorbeeld.’

Tekst: Ralf Pijnenburg

Foto’s: Textaafoam