Woonbarometer maakt kleine duik

De woonbranche economische barometer, die elke week  daalde de afgelopen week met ruim twee en een halve punt. Daarmee is de stijging van de afgelopen drie weken vrijwel volledig tenietgedaan.  Omdat er de afgelopen week geen nieuwe externe marktcijfers bekend zijn gemaakt wordt de daling volledig veroorzaakt door verslechterde omzetcijfers over de afgelopen week van de woondetaillisten. De index van de weekomzetmutaties van het woonzakenpanel daalde de afgelopen week fors met ruim tien punten. Deze deelindicator eindigde de week op een slotstand van -13,6. Het aandeel woondetaillisten dat de afgelopen week een omzetdaling noteerde ten opzichte van de voorgaande week nam met vijf procent toe tot 44 procent. 31 Procent van de woondetaillisten meldt een omzetstijging over de afgelopen week. Dat is vijf procent minder dan in de voorgaande week.  Met de teruglopende omzetcijfers in de woondetailhandel van de afgelopen week zien we ook meteen negatief effect op de verwachtingen voor de komende maand onder de woonondernemers.