Mededeling Ethnicraft

ETHN

-advertorial-

De n.v. Ethnicraft en de b.v. Goossens Meubelen zijn beiden actief in de meubelsector. Een geschil is gerezen tussen laatstgenoemden inzake de RoomDivider XXL van de b.v. Goossens Meubelen, aangezien deze de orginele elementen van de M Rack van de n.v. Ethnicraft overneemt.

In goed overleg zijn partijen tot een akkoord gekomen waarbij de b.v. Goossens Meubelen zich ertoe verbonden heeft om met onmiddellijke ingang de productie en de verkoop van de RoomDivider XXL stop te zetten.

Voor nadere informatie kunt u steeds de n.v. Ethnicraft (T +32 3 443 01 00 – info@ethnicraft.com) en de b.v. Goossens Meubelen (T +31 413-214646 – info@goossenswonen.nl ) contacteren.