Woonmarkt wacht fundamentele veranderingen

fabrikant Girsberger_blad

foto: fabrikant Girlsberger

De omzet in de woondetailhandel is in 2018 praktisch stil gevallen. Over het eerste tot en met het vierde kwartaal bleef de omzet vorig jaar met gemiddeld 0,2 procent net boven de nullijn. De branchevereniging houdt voor dit jaar rekening met een omzetdaling van 3 procent.

 In januari 2018 was Inretail nog optimistisch over de ontwikkelingen in het nieuwe jaar. De omzet in de woondetailhandel, was de verwachting, zou in 2018 groeien met gemiddeld 4 procent. Dat optimisme werd gevoed door een aantal economische factoren die de omzet in de woonbranche positief zouden kunnen gaan beïnvloeden. Een jaar geleden waren dat de lage werkloosheid en een hoog consumentenvertrouwen, cijfers van het CBS laten dat zien. Inretail wijst verder op de vele verhuizingen, belangrijke aanjagers van de omzet van de woondetailhandel. Het Centraal Bureau voor de Statistiek had het immers over recordaantallen over 2016 en de eerste helft van 2017. Een jaar geleden werd ook het aanbod aan woon-, lifestyle- en interieurprogramma’s in de media aangevoerd als ‘gunstig voor de branche’.

Trekkers van de branche

In de prognose van de branchevereniging leefde de verwachting dat  grootwinkelbedrijven en ‘sterke’ woonformules maximaal zouden kunnen gaan profiteren van de ontwikkeling van de economie. Deze categorieën zouden over 2018 de omzet kunnen zien groeien naar gemiddeld hoger dan 4 procent, was de aanname. De winkelbedrijven zouden daarmee de trekkers kunnen worden van de branche. Voor de zelfstandig woonondernemer zouden de omstandigheden in beginsel minder gunstig kunnen uitpakken, was de inschatting. Immers, de concurrentiedruk van ‘branchevreemde aanbieders’ zou in 2018 kunnen gaan toenemen in én intensiteit én omvang. Inretail doelde daarbij op bouwmarkten met een woonaanbod, op het online kanaal met uiteenlopende aanbieders en leveranciers en op buitenlandse woonformules ‘die zich steeds nadrukkelijker in de branche manifesteren’. De omstandigheden zouden de uiterste inspanningen kunnen gaan vergen van zelfstandig ondernemers om zich met hun winkel te kunnen blijven onderscheiden in de competitieve markt.

duurzaamheid_blad

De woondetailhandel krijgt dit jaar niet alleen te maken met meer concurrentie uit allerlei onverwachte hoeken, de sector zal zich moeten gaan bezinnen op een verduurzaming van de volledige keten. Bedrijven die zich profileren langs begrippen als hergebruik en duurzaamheid kunnen nog voor enig licht zorgen in een markt waar het dreigt te gaan schemeren. 

Overspannen situatie

Inretail is dit jaar minder optimistisch gestemd. Stonden de seinen nog maar een jaar geleden op groen, momenteel gaat het om een ‘spannend jaar voor de woonretailer’. Onder die titel publiceerde de branchevereniging haar prognose voor 2019. Er wordt rekening gehouden met een gemiddelde omzetdaling van 3 procent. Volgens Inretail het effect van de overspannen situatie op de huizenmarkt. Minder verhuizingen, minder investeringen in nieuwe woningen, minder investeringen in woonproducten. Detaillisten die (ook) inzetten op vervangingsinvesteringen door consumenten moeten zich laten zien in een markt waar webwinkels en aanbieders van buiten de woonbranche zich inmiddels ook ophouden. ‘De concurrentie stijgt en komt uit steeds bredere hoek’, is de vaststelling.

Inretail wees daar in 2017 overigens ook al op. Toen werden detaillisten als vlucht naar voren aangemoedigd om stevig in te zetten op de vakkennis en de verkoopvaardigheid van medewerkers op de winkelvloer. ‘De consument vindt de onderscheidende waarde van retail vaak in het kwaliteitsadvies dat gegeven wordt. Veel woonproducten vragen om een goede gebruiksuitleg. Aan het onafhankelijk advies van de woonretailer wordt veel waarde gehecht. Het is cruciaal dat de woonretail telkens opnieuw deze toegevoegde waarde blijft bewijzen’, meldt Inretail eind 2017.

Die boodschap heeft wat de branchevereniging betreft niks aan actualiteit verloren. ‘In 50 procent van de gevallen’, haalt Inretail niet nader genoemd onderzoek aan, ‘koopt de klant in de eerste winkel die wordt bezocht’. De focus moet dan ook wat de organisatie betreft liggen op ‘maximale verkoopgerichtheid’.

meubelfabrikant Ercol_blad

De Britse meubelfabrikant Ercol (exposant op imm cologne) levert zijn producten aan onder meer afnemers op het Europese vasteland. De onzekerheden waar mee de Brexit, volgende maand, wordt omgegeven zijn van invloed op de ontwikkeling van de economie in onder meer Nederland. 

Verstrekkende gevolgen

De reguliere woondetailhandel lijkt dit jaar niet alleen een intensivering van de concurrentiestrijd voor de kiezen te krijgen, de sector wacht eveneens een slag met verstrekkende gevolgen. De branche staat aan de vooravond van, wat Inretail noemt, een ‘fundamentele verandering’ van de keten in de woondetailhandel. ‘De hele keten, van grondstofleverancier tot retailer, krijgt te maken met hergebruik en recycling van producten. De consument verwacht dat en de overheid eist het. De basis van productsamenstellingen en productieprocessen zal de komende jaren daardoor fundamenteel gaan veranderen. Waar producten vandaan komen, hoe ze worden geproduceerd en wat ermee gebeurt als het einde van de levensduur is bereikt, worden belangrijke vragen. Ook voor retailers en dat vraagt om een circulaire strategie waar de hele keten bij betrokken is.’

 

Vertraging economische groei

De Europese Commissie heeft begin deze maand in de nieuwste ramingen over de ontwikkeling van de economie in de eurozone de groeiverwachtingen naar beneden bijgesteld. De economie van landen die de Euro gebruiken groeit niet met 1,9 procent dit jaar, zoals eerder gedacht, maar met 1,3 procent.

De commissie verwacht voor de Nederlandse economie dit jaar een groei van 1,7 procent dit jaar. In de vorige raming in de herfst, ging de commissie nog uit van 2,4 procent groei. Ook voor andere grote Europese economieën zoals Duitsland en Italië zijn de groeiverwachtingen naar beneden bijgesteld. De bijstelling is het gevolg van een aantal onzekerheden op Europees en mondiaal niveau. Het handelsconflict tussen de Verenigde Staten en China is nog altijd niet opgelost, het consumentenvertrouwen daalt, er is grote onduidelijkheid over de gevolgen van de brexit en het aantal nieuwe bouwplannen neemt af. De commissie denkt dat de groei in 2020 weer enigszins kan aantrekken.

Nieuwe raming

Het Centraal Planbureau (CPB) stelde in december 2018 vast dat de economische groei over z'n hoogtepunt heen is. Het CPB ging in de jaarlijkse decemberraming nog uit van een ‘stevige groei’ van 2,2 procent van de economie. Echter, na groeipercentages van 2,9 procent in 2017 en 2,6 procent in 2018 is de piek van de economische groei wel achter de rug, geeft het CPB aan: ‘De groeit vlakt af. De onzekerheden die de economie negatief kunnen beïnvloeden, blijven groot. In het buitenland gaat het om de ontwikkelingen rond het handelsconflict tussen de Verenigde Staten en China, de Brexit, de Italiaanse begroting en de demonstraties in Frankrijk. In Nederland kan de groei lager uitvallen als geplande uitgaven van de overheid niet doorgaan.’ Het CPB komt volgende maand met een nieuwe raming.

Tekst: Hein Veld 

Thema's
Lees ook
Groei omzet interieurbranche

Groei omzet interieurbranche

De omzet stijgt in de interieurwinkels, blijkt uit cijfers van het CBS. Winkels in meubels en woninginrichting zetten in het eerste kwartaal van 2019 4,7% meer om dan in dezelfde periode van 2018. doe-het-zelf winkels en winkels in keukens en vloeren zetten 8% meer om. In vergelijking met de andere sectoren in de detailhandel bereikte de interieursector...

INretail promoot toerisme

INretail promoot toerisme

Branchevereniging INretail start een samenwerking met het Nederlands Bureau van Toerisme (NBTC) om zo de Nederlandse winkels onder de aandacht te brengen van buitenlandse toeristen. INretail nodigt influencers uit om om op hun sociale media kanalen te schrijven over winkelen in Nederland. Zo beschreef een Duitse Influencer Haarlem en Alkmaar voor haar...

Groei Beter Bed

Groei Beter Bed

Beter Bed Holding NV heeft goede resultaten bereikt in de Benelux over het eerste kwartaal van 2019, zo blijkt uit de kwartaalcijfers. Het aantal voltooide bestellingen is dit kwartaal met 6,8% gestegen ten opzichte van vorig jaar. De omzet bedroeg dit kwartaal 44,4 miljoen, wat vergelijkbaar is met de omzet in het eerste kwartaal van 2018. Het...