Minder fysiek winkelbezoek

Aantal fysieke winkels dat men bezoekt voor de aanschaf van een bed of matras

 Bij de aanschaf van een bed of matras wordt in bijna de helft van de gevallen maximaal één fysieke winkel bezocht, voorafgaand aan de definitieve aanschaf. 12 Procent van de kopers oriënteert zich zeer uitgebreid bij winkels en bezoekt vijf of meer fysieke winkels voordat ze een bed of matras aanschaffen. Ouderen van 65 jaar of ouder, mensen met een boven modaal gezinsinkomen en mannen bezoeken relatief weinig winkels voorafgaand aan de definitieve aanschaf van een bed of matras. Consumenten in de leeftijdscategorie tot 50 jaar met een relatief laag gezinsinkomen en ook vrouwen bezoeken relatief veel winkels voordat zij overgaan tot de definitieve aanschaf van een bed of matras.

Dalende tendens

 Het gemiddeld aantal fysieke winkelbezoeken voor de definitieve aanschaf van een bed of matras laat sinds de voorgaande editie van het onderzoek een sterk dalende tendens zien. Het gemiddeld aantal fysieke winkels dat men bezoekt voor de aankoop van een bed of matras is over de afgelopen drie jaar met 38 procent afgenomen. De daling is zichtbaar in alle onderscheiden doelgroepen.

Bij de aanschaf van een bed of matras bezoekt men gemiddeld 2,6 websites van online aanbieders voordat men tot de definitieve aanschaf overgaat. Ruim één op de vijf kopers van een bed of matras bezoekt geen enkele website van online aanbieders van bedden of matrassen voordat men tot de aanschaf over gaat. Nog eens 20 procent van de consumenten bezoekt slechts één website. 13 Procent van de kopers oriënteert zich online uitgebreid en bezoekt vijf of meer websites van online aanbieders van bedden en matrassen voordat wordt overgegaan tot de definitieve aanschaf. Vooral mannen en consumenten met een boven modaal gezinsinkomen in de leeftijdscategorie tot 50 jaar oriënteren zich veel online op websites van online aanbieders van bedden en matrassen. Consumenten met een beneden modaal gezinsinkomen oriënteren zich relatief veel in fysieke winkels.

 Over het Marketingrapport Slaapproducten 2017

 Het Marketingrapport Slaapproducten 2017 biedt een actueel en compleet overzicht van het inkoopgedrag, de leveranciers, het mediagebruik en de ontwikkelingen in de slaapdetailhandel in Nederland en het consumentengedrag. Het onderzoeksrapport telt 107 pagina’s op A4-formaat en is in kleurendruk uitgevoerd. Het rapport is Nederlandstalig. Vormen woonzaken die slaapproducten verkopen en/of de consument uw doelgroep dan is het onderzoeksrapport een absolute aanrader.

(Meer informatie op www.marktdata.nl/rapporten/Marketingrapport-Slaapproducten-2017)

 

 

Thema's
Lees ook
De toekomst van de fysieke winkel

De toekomst van de fysieke winkel

Heeft de fysieke winkel nog een toekomst? Uit onderzoek van ABN Amro komen opvallende resultaten. Zowel in 2015 als in 2018 onderzochten zij de houding en het gedrag van consumenten ten aanzien van fysieke winkels en webwinkels. Het aantal mensen dat zich online oriënteert wordt groter en ook het aantal online aankopen groeit met rasse schreden....