Kansen voor het nieuwe winkelen

Online Winkelen

Vorig jaar groeide de online omzet in non-food met 19,5 procent in vergelijking met 2016. Naar schatting zijn er momenteel ruim 40.000 webwinkels, waaronder ook veel internationale online retailers. Een spookbeeld voor fysieke winkels? Wellicht, maar er zijn en blijven volop kansen voor deze groep die volgens sommigen ten dode is opgeschreven.

Het zijn sprekende cijfers, die bovendien leiden tot een verandering in consumentengedrag. Wie eenmaal aan het gemak en de snelheid van online kopen gewend is, zal de drempel van een stenen winkel wellicht als steeds hoger gaan ervaren. Olaf Zwijnenburg en Jos Voss, Sectorspecialisten retail Rabobank, signaleren in een artikel in Retailtrends wat er op online-gebied speelt en wat de verwachtingen zijn ten aanzien van de online non-foodverkoop. Het is evident dat de omzet van online verkopen blijft toenemen, in de ene branche overigens harder dan in de andere. Het zal weinig verrassend zijn, dat de groei binnen telecom, IT en media & entertainment heel hard gaat - met online omzetaandelen van 40 tot 55 procent-, net zoals in elektronica, speelgoed, sport, kleding en schoenen.

Over de aandelen in de woninginrichting wordt in het betreffende artikel niets vermeld, maar uit cijfers van Marktdata.nl uit 2017 komt het volgende beeld naar voren. Woonwinkels die meubels verkopen én een eigen webshop hebben, realiseren gemiddeld ruim 14 procent van hun meubelomzet via online verkopen. Kijken we naar het totale bestand aan woonwinkels, dus inclusief de zaken zonder webshop, dan is de online omzet ruim 6 procent (Bron: Marktdata.nl). Bij het segment slapen zien we dat ruim 20 procent van de bedden online wordt aangeschaft, voor losse matrassen ligt dat percentage rond de 15 (Cijfers 2016, INretail en GFK). Het gaat hierbij overigens om aantallen, niet om omzet.

Scenario’s

Rabobank-specialisten Zwijnenburg en Voss gaan uit van een online marktaandeel in non-foodretail van 20 procent, gekoppeld aan een omzetgroei van de totale non-food retailmarkt van gemiddeld 3 procent de komende jaren. Op basis hiervan hebben ze twee scenario’s ontwikkeld: een gematigd en een extreem. In het eerste zal de groei van de online omzet afvlakken en in plaats van 16 procent naar 8 procent toename per jaar dalen. Het extreme scenario schetst juist een groei naar 20 procent per jaar. Hoe dan ook, zelfs in de gematigde variant zien we het komende decennium een expansie van het online omzetaandeel naar ruim 40 procent, wat grofweg een verdubbeling betekent in vergelijking met de situatie in 2017. De extreme variant resulteert in diezelfde periode zelfs in een online omzetaandeel van 80 procent, een verviervoudiging. ‘Wat de uitkomst ook gaat worden, het is voor winkels en winkelgebieden belangrijk om op deze ontwikkeling in te spelen’, aldus Zwijnenburg en Voss.

Positieve winkelbeleving

Terug naar wat voor velen een spookbeeld is: het verdwijnen van winkels uit het Nederlandse straatbeeld. De auteurs verdrijven dat beeld grotendeels, met als belangrijkste argument dat consumenten behoefte zullen blijven hebben aan persoonlijk contact. Winkels hebben,  jazeker, ook een sociale functie: zien en gezien worden, liefst aangevuld met een praatje. ‘Winkels zijn daarbij geschikt om vanuit beschikbaar product direct een ‘probleem’ op te lossen, bezoekers te inspireren en om van klanten echte fans te maken.’

Om dit voor elkaar te krijgen, moeten ondernemers en hun medewerkers wél aan de slag. Cruciale vraag: hoe ben en vooral blijf je onderscheidend met jouw winkel? Beleving ligt dan vooraan in de mond, en al is het intussen een uitgehold begrip, het is daarom nog niet minder waar. Consumenten willen verrast worden, een winkelbezoek moet in alle opzichten een prettige reis zijn. Een goede, positieve winkelbeleving is onlosmakelijk verbonden met de kennis en kunde van de medewerkers. Producten kun je namelijk overal kopen, een mooie ervaring niet of slechts deels. Kanttekening hierbij is dat medewerkers dan niet louter als kostenpost moeten worden gezien, iets wat beeldend omschreven wordt als ‘costs walking on legs’.

Maar, zo stellen de auteurs vast, een winkel met volop beleving en toppersoneel alléén, is niet genoeg. Ook de omgeving van de winkel moet aan bepaalde voorwaarden voldoen, het winkelgebied dient sterk en aantrekkelijk te zijn en voldoende consumenten te trekken. Er ligt een verantwoordelijkheid bij winkeliers, vastgoedpartijen en gemeenten om dit (samen) te realiseren. Het gevaar ligt op de loer dat dit onvoldoende of niet snel genoeg wordt opgepakt en uitgevoerd. Je kunt als individuele ondernemer nóg zo sterk zijn, als je in een winkelgebied gevestigd bent dat zich niet ontwikkelt, vormt dat een potentieel risico voor het voortbestaan van jouw zaak.

 Oude stenen, nieuwe eigenaars

Bij dit alles mag niet worden vergeten dat er niet alleen winkels uit het straatbeeld verdwijnen, maar dat er ook stenen bij komen of dat oude stenen nieuwe eigenaars krijgen. Zo openen online spelers steeds vaker fysieke winkels. In de Volkskrant stond begin vorige maand een groot artikel met als prikkelende kop ‘Hartstikke hip: spullen kijken in een winkel’. De intro: ‘Webshops leken de ondergang van fysieke winkels drastisch te bespoedigen. Maar inmiddels lijkt er sprake van een omgekeerde trend. Online winkels verschijnen steeds vaker ook in fysieke vorm, voor diensten die online niet te leveren zijn.’ Zo’n dienst is bijvoorbeeld voorlichting. Of service. Of gemak, met een kop koffie of een ander drankje erbij. Een bank of fauteuil uitproberen. Kijken of de kleur overeenkomt met wat je op het web gezien hebt. Welke andere kleuren zijn leverbaar? Of materialen? Of…? Het voorbeeld van Made.com wordt genoemd: begonnen als webwinkel zijn er nu ook fysieke winkels waar consumenten terechtkunnen.

Consumenten kunnen weliswaar kopen op het web maar willen voor bepaalde, vooral duurdere, producten toch meer zekerheid. Ze willen voelen, uitproberen, vragen stellen, vergelijken. Allemaal acties die ze in een stenen winkel beter en uitgebreider kunnen uitvoeren dan online. Het nieuwe winkelen houdt in dat ondernemers hun klanten een zo aantrekkelijk mogelijke ervaring laten beleven, zowel in de echte als digitale wereld, die op sommige momenten trouwens naadloos in elkaar kunnen overvloeien. Wie dat het best voor elkaar krijgt, of al heeft, optimaliseert de kans op een gezonde toekomst.

Thema's
Lees ook
Groei webwinkels 2018

Groei webwinkels 2018

Nederlandse consumenten kochten in 2018 voor 1,6 miljard euro in bij buitenlandse webwinkels in de Europese Unie. Dat is een groei van 17% ten opzichte van 2017, meldt het CBS. Wel is de omzetgroei minder hoog dan in eerdere jaren. De Nederlandse webwinkels bereikten een omzetgroei van 18%. Ook voor de Nederlandse webwinkels vlakt de omzetgroei...

Webinar Omnichannel

Webinar Omnichannel

Je kunt in de retailwereld niet meer om online webshops heen, aldus geomarketing adviesbureau RetailSonar. Omnichannel is de toekomst. Maar hoe ga je hier mee om? In een webinar vertelt het bedrijf over uitdagingen en mogelijke strategieën.  Zo zullen ze het gaan hebben over het onderscheid tussen digitale en niet-digitale klanten en...

CBS: meer omzet online

CBS: meer omzet online

De omzet van webwinkels steeg over 2018 met ruim 13 procent, meldt het CBS. De online omzet van winkels waarvan de verkoop via het internet een nevenactiviteit is groeide met bijna 26 procent. De fysieke non-food detailhandel zag de omzet in 2018 omhoog kruipen naar 1,7 procent. Daarmee kwam de omzetverbetering 1,5 procent hoger uit dan de score...