Duurzaam hout

Houtstroomschema

De organisatie Probos werkt aan een actueel overzicht van het aandeel duurzaam geproduceerd hout op de Nederlandse markt. Het onderzoek wordt sinds 2005 elke twee tot drie jaar herhaald. De huidige studie spitst zich toe op het jaar 2017. De uitkomsten van de huidige inventarisatie worden komend najaar verwacht.

Probos voert de marktmeting naar het gebruik in ons land van duurzaam geproduceerd hout uit in opdracht van onder meer de ministeries van Infrastructuur en Milieu en van Economische Zaken. Volgens cijfers van de organisatie is het aandeel over de periode van 2005 tot en met 2015 gestaag gestegen. Het marktaandeel kwam in 2005 uit op 13,3 procent, in 2008 op 33,5 procent, in 2011 op 65,7 procent en in 2013 op 76,0 procent. In 2015 werd een marktaandeel gerealiseerd van 83,3 procent.  

En terwijl Probos aan het tellen is geslagen, legde de VVNH in juni reeds de cijfers op tafel omtrent de verwerking van duurzaam geproduceerd hout door de eigen achterban. De Koninklijke Vereniging Van Nederlandse Houtondernemingen is de branchevereniging van groothandelsbedrijven in hout en plaatmaterialen. Bij de organisatie zijn ruim 200 bedrijven aangesloten. Zo’n 94 procent van het hout dat in Nederland wordt verwerkt, wordt geïmporteerd. Dit hout komt grotendeels Nederland binnen via de groothandelsbedrijven. Bij deze ondernemingen krijgt het hout een eerste bewerking. Om vervolgens te worden opgepakt om verder te worden verwerkt door onder meer de timmerindustrie, de meubelindustrie & interieurbouw en de detailhandel. De woning- en utiliteitsbouw en de grond-, weg- en waterbouw zijn eveneens belangrijke afzetkanalen voor het hout dat Nederland binnenkomt.

Stijging alle categorieën

 Uit de rapportage van de VVNH over 2017 blijkt dat de achterban vorig jaar in volume 1,9 miljoen kubieke meter hout en plaatmaterialen importeerde. Dat is  0,2 miljoen meer dan 2016). Van die hoeveelheid werd 91,9 procent geleverd  met een certificaat van duurzaam bosbeheer (PEFC en FSC). Ten opzichte van 2016 is dat een groei van 1,7 procent.

De rapportage laat een stijging zien voor alle categorieën. Voor hardhout is het aandeel gestegen van 61procent (2016) naar 64 procent in 2017. Bij naaldhout steeg het aandeel van 98 (2016) naar 98,4 procent (2017). Plaatmateriaal liet over 2017 een stijging te zien van 92 procent  naar 93,5 procent.

De ambities van de VVNH liggen overigens nog hoger. Via het Convenant Bevorderen Duurzaam Bosbeheer werkt de VVNH samen met 23 partijen, waaronder ministeries, instellingen, vakbonden en branches, aan het verder verduurzamen van de Nederlandse markt. Het Convenant werkt zowel aan de vraag vanuit de markt als de aanbod vanuit het bos. Het Convenant loopt tot en met 2020.

Ruimte voor verbetering

Probos is een van de participanten in een onderzoek naar de mate van het gebruik van gecertificeerd hout op de Belgische markt. Probos stelt samen met BOS+ en Idea Consult vast dat het marktaandeel FSC- en PEFC-gecertificeerd primair hout op de Belgische markt in 2016 uitkwam op 59,5 procent. ‘Een positieve trend is duidelijk zichtbaar’, stellen de onderzoekers in een persbericht, ‘maar grotere inspanningen zijn nodig rond gecertificeerd tropisch en gematigd hardhout en rond boscertificering in eigen land’. De onderzoekers maken in het persbericht de aantekening dat het vergaren van relevante informatie een moeizaam proces is geweest. ‘Ondanks de beloofde transparantie vanuit de houtsector, bleek het niet eenvoudig om alle data bijeen te sprokkelen. Cijfers over houtvolumes en herkomst waren heel moeilijk te verzamelen en de initiële respons was uitzonderlijk laag.’

Desondanks konden de onderzoeksinstanties toch 42,8 procent van het volume aan primaire houtproducten (gezaagd hout en plaatmateriaal) dat in 2016 op de Belgische markt werd gebruikt, in beeld brengen. ‘In het totaal bedroeg het aandeel FSC- en PEFC-gecertificeerd primair hout 59,5 procent in 2016. Dit is een duidelijke stijging ten opzichte van de meting over 2012 toen het aandeel gecertificeerd primair hout samen 40,5 procent bedroeg. ‘Een positieve trend is duidelijk zichtbaar’, is de positieve conclusie. Meer dan een derde van het hout op de Belgische markt is echter nog niet gecertificeerd. ‘Amper 25,8 procent van het hout afkomstig uit (…) Azië, Afrika en Latijns-Amerika draagt een duurzaamheidslabel. Daarnaast is slechts 17,8 procent van het gezaagd gematigd loofhout gecertificeerd. Er is nog heel wat ruimte voor verbetering. Dat bewijzen de noorderburen waar in 2015 al 83,3 procent van het aangekochte hout FSC- of PEFC-gecertificeerd was.’

Thema's
Lees ook
Meer gecertificeerd bos

Meer gecertificeerd bos

Tijdens de FSC® Business Encounter in Gabon hebben 50 marktpartijen en FSC gezamenlijk een actieplan opgesteld om te komen tot een verdubbeling van het areaal FSC-gecertificeerd bos in de regio. Er werd deelgenomen door zowel houtkopers uit Europa als houtaanbieders uit de regio Congo Bekken. De deelnemers hebben open kunnen spreken over de toekomst...